بهترین دوست

مذهبی ، سیاسی ، علمی ، فرهنگی

بهترین دوست

مذهبی ، سیاسی ، علمی ، فرهنگی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست؟

:love_letter:پاسخ داد : از ڪودڪى خسته مى شود ،براى بزرگ شدن عجله مى ڪند و سپس دلتنگ دوران ڪودڪى خود مى شود .
:love_letter:ابتدا براى ڪسب مال و ثروت از سلامتى خود مایه مى گذارد سپس براى باز پس گرفتن سلامتى از دست رفته پول خود را خرج مى ڪند.
:love_letter:طورى زندگى مى ڪند ڪه انگار هرگز نخواهد مرد ، و بعد طورى مى میرد ڪه انگار هرگز زندگى نڪرده است .
:love_letter:آنقدر به آینده فڪر مى ڪند ڪه متوجه از دست رفتن امروز خود نیست ، در حالى ڪه زندگى گذشته یا آینده نیست، زندگى همین حالاست.!

  • قاسم محسن زاده